Tema Östersjön

Detta läsår har vi Östersjön som tema i vårt miljöarbete. Vi på musikugglans skola och fritids är med i ”Grön flagg”, som är ett miljöprojekt i samarbete med ”Håll Sverige rent”. 

Miljömål om Östersjön

Efter avslutat arbetsområde ska varje elev:

·    Känna till de vanligaste växterna och djuren som lever i Östersjön.

·    Känna till några faktorer som påverkar Östersjöns växt- och djurliv.

·    Fått prova på att göra någon form av fältstudie av Östersjön.

·    Känna till vad vi i Blekinge har för nytta av Östersjön.

·    Känna till grundläggande fakta om Östersjöns historia. 

Tisdagen den 15 januari träffas alla miljörådsrepresentanter för att planera klart årets Grön Flagg-arbete.

Vi träffas kl. 17.00-18.00 på 3-5.

Från F-2 kommer representanterna själva, men från 3-5 vill vi att respektive barn följer med.

 

Välkomna!

Hälsningar Miljögruppen


Välkomna tillbaka till skolan efter en härlig sommarledighet. Inom kort kommer du i nyhetsspalten kunna se datum för höstens föräldramöten och veckor då utvecklingssamtalen ligger i respektive klass. 
miljö musik och kultur