Elevrådet

 

Två elever från varje årskurs 3 till 5 representerar klasserna f-5. Stina Erserum, som arbetar i förskoleklass och som också är ansvarig för skolans kamratstödjare, är den som sammankallar till elevråd. Eleverna har möjlighet att kunna påverka och förbättra skolan när det gäller inre och yttre miljö, lärande och trivsel. Elevrådet är en länk mellan klassen och skolledning . Det är elever i klass fem som är ordförande och sekreterare. Inför elevråden hämtar elever från klass 4  upp minnesanteckningar från klassråden (fsk-2). Dessa klasser får också en återkoppling från elevrådet. 

 

 

Klassråd

 

Eleverna får under demokratiskt förhållande vara med och ha synpunkter och åsikter om klassen och skolan. Det som gäller hela skolan tar man med till elevrådet. Klasserna gör minnesanteckningar från klassråden.


Välkomna tillbaka till skolan efter en härlig sommarledighet. Inom kort kommer du i nyhetsspalten kunna se datum för höstens föräldramöten och veckor då utvecklingssamtalen ligger i respektive klass. 
miljö musik och kultur