Skol- och fritidsrådet

 

 

Hej alla föräldrar!

 

Musikugglans Skol- och fritidsråd finns till för att skapa bra samverkan mellan skola och föräldrar. På rådets möten träffas föräldrar från varje klass och delar av skolans ledning och personal. Vi träffas vanligen två gånger per termin. Vi tar upp alla frågor som rör våra barns skolgång, helt enkelt det som vi som föräldrar tycker är viktigt!

 

Vi föräldrar har haft synpunkter och idéer under de år som gått och skolans personal har alltid lyssnat och agerat, även om rådet i sig inte har någon beslutanderätt. Skolans vilja att ha en dialog med föräldrarna ska vi utnyttja. Genom att vi engagerar oss i skolans verksamhet engagerar vi oss även i våra barns vardag. Vi har möjlighet att påverka den miljö där barnen vistas en stor del av sin dag.

 

Har du som förälder eller elev tankar, idéer eller frågor om skolan och dess verksamhet så hör av dig till din klassrepresentant eller till mig. Du är naturligtvis även välkommen till våra möten! Våra mötesprotokoll hittar du i klassrummen i en pärm. Klassens representant ska även, så fort protokollet är klart, skicka ut det till klassens föräldrar.

 

Skol- och fritidsrådets ledamöter väljs av föräldrarna i klassen. Det är bra om det väljs en ordinarie ledamot och en suppleant. På så sätt så är det större chans att alla klasser är representerade vid mötena. 

 

Vi ses!

 


Martin Hellström
Ordförande i Musikugglans Skol- och fritidsråd
martin.hellstrom2@gmail.com

 

 


Välkomna tillbaka till skolan efter en härlig sommarledighet. Inom kort kommer du i nyhetsspalten kunna se datum för höstens föräldramöten och veckor då utvecklingssamtalen ligger i respektive klass. 
miljö musik och kultur