Jag heter Anna Persson och är skolsköterska på skolan.

Jag arbetar 80% och finns på skolan varje dag:

Måndag: 7.30-15.00

Tisdag:   7.30-13.30

Onsdag:  7.30-15.00

Torsdag:  7.30-16.00

Fredag:   7.30-12.00

Ni når mig på telefon 0455-655910 eller 0733-27 66 60

 
eller via E-mail: anna.persson@tantgron.nu

Ni hittar mig i det lilla röda huset bredvid matsalen.

 

Skolhälsovårdens standardprogram

 

FSK   Hälsosamtal samt kontroll av tillväxt (längd & vikt), syn och hörsel.


 

År 2   Kontroll av tillväxt och syn.

         Erbjudande om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

         för barn födda 2002 och senare.


År 4   Hälsosamtal samt kontroll av tillväxt, rygg, syn och hörsel.

 

        

År 5  Erbjudande om vaccination av Gardasil,för att förebygga livmoderhalscancer, till flickorna.


År 6  Kontroll av tillväxt, rygg och syn. 

         Erbjudande om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

         för barn födda före 2002.


År 8  Hälsosamtal, längd- vikt- och ryggkontroll, pubertetsutveckling

         samt medicinsk SYV vid behov.

 

 

           Vid behov kan ytterligare kontroller tillkomma.

 

 

Tystnadsplikt

 

Skolsköterskan och skolläkaren arbetar under tystnadsplikt.

 

Till oss kan du vända dig för råd i alla frågor som rör barnets hälsa.

 

 

Skolläkaren

 

Vår skolläkare heter Mattias Gladh och har tidsbeställd mottagning på skolan.

Vänligen kontakta mig om Ni önskar beställa tid.

 

 

Samarbete

 

Skolsköterskan samarbetar med övrig skolpersonal i sådana frågor som

rör barnens hälsa. Samarbete sker även med elevvårdspersonal, vårdcentral

och sjukvården då det finns behov av detta.

 

Sjukvård

 

Skolhälsovården har inte resurser att ta hand om alla sjukdomsproblem bland skolbarnen.

För rådgivning kontakta gärna skolsköterskan.

 

Vi vill också att du alltid kontaktar skolhälsovården om ditt barn har eller får

sjukdomsbesvär som har betydelse för skolsituationen t.ex. allergi.

Behöver ditt barn någon form av specialkost är det till skolhälsovården du vänder dig.

 

Skolhälsovården hjälper också till att lösa problem som kan påverka barnets

situation i skolan, t.ex. oklar trötthet, magont eller misstanke om mobbing m.m.

 

Vid långvarig eller ofta återkommande sjukdom bör skolhälsovården kontaktas.

 

 VÄLKOMNA !

 


Välkomna tillbaka till skolan efter en härlig sommarledighet. Inom kort kommer du i nyhetsspalten kunna se datum för höstens föräldramöten och veckor då utvecklingssamtalen ligger i respektive klass. 
miljö musik och kultur