Ola Erserum, fritidschef för TantGrön/Musikugglans fritidshem.
                             Kontakt: 0455-655924   0733-218002 eller ola@tantgron.nu

Kristina Olsson, Visugglan, kristina.olsson@tantgron.nu

Marita Svensson, Visugglan, tantg037@tantgron.nu

 Hans Ahlström, Visugglan, hans.ahlstrom@tantgron.nu

Nebahat Ali, Visugglan, neba@tantgron.nu

Sebastian "Sebbe" Malmborg, Visugglan, sebastian.malmborg@tantgron.nu

Annika Svensson   Tonugglan  annika.svensson@tantgron.nu

Jenny Bard, Klangugglan, jenny.bard@tantgron.nu

Anneli Malmborg, Klangugglan, anneli.malmborg@tantgron.nu

Magnus Lindgren, Enigheten, magnus.lindgren@tantgron.nu

Michael Thörnqvist, Klangugglan, michael.thornqvist@tantgron.nu

Kristina "Tina" Nelsson, Friheten, kristina.nelsson@tantgron.nu

Catharina Svensson, Enigheten, catharina.svensson@tantgron.nu

 Tina Lundin, Friheten, tina.lundin@tantgron.nu

Johan Tersmeden, Friheten, johan.tersmeden@tantgron.nu

  Monica Johansson, Friheten, monica.johansson@tantgron.nu

  Carita Andersson, Tonugglan, carita.andersson@tantgron.nu

  Richard Kullberg, Enigheten


Välkomna tillbaka till skolan efter en härlig sommarledighet. Inom kort kommer du i nyhetsspalten kunna se datum för höstens föräldramöten och veckor då utvecklingssamtalen ligger i respektive klass. 
miljö musik och kultur