Oktober -12: Vår rapport godkänd av Grön Flagg! Nu jobbar vi vidare mot nya mål...som kommer att handla om Livsstil och Hälsa. Vi jobbar nu med att formulera en målskrivning som ska skickas in till Grön Flagg och återkommer med den här så fort den är klar.

September -12:

Kompletteringen är inskickad, så nu är det bara att vänta.

Augusti -12:

Grön Flagg har nu tittat på vår rapport och tycker den är väldigt bra. De vill bara ha lite utförligare text på någon av aktiviteterna. Eva och Lotta jobbar med kompletteringen och skickar in den snarast.

Juni -12:

Det gångna årets miljöarbete är nu dokumenterat och inskickat för granskning och godkännande av Grön Flagg.


Rapporten inskickad för granskning 2012-06-12

1. Miljöråd
a. Hur ofta har miljörådet träffats?

Vi har träffats minst 2 gånger per termin.
b. Hur har miljörådet arbetat och varit organiserat under aktuell handlingsplan?
Miljörådet har bestått av två representanter från personalgruppen på förskolan och föräldrarepresentanter från de båda avdelningarna. Engagemanget från föräldrarna har varit på frivillig basis och har varierat från termin till termin. I rådet finns såväl föräldrar som varit med under en längre period som nybörjare. Förutom arbetet med att ta fram nya mål och handlingsplaner för vår Grön Flagg, arbetar rådet även med att ta fram projektförslag och organisering av vår årliga fixardag. Fixardagen inriktar sig helt på vår utemiljö. I miljörådet finns även utrymme för föräldrarna att komma med förslag på hur vi kan utforma vår verksamhet enligt en grön linje. De har bla. organiserat bytardag och samlat in pengar för att genom unicef hjälpa barn i andra länder.
 2. Tema, mål & aktiviteter
 Tema: Närmiljö
Mål 1: Temavecka, med koppling till närproducerad mat och besök hos en lokal mjölkbonde. Aktiviteter som har genomförts för att uppnå målet:

Under höstterminen 2011 var det tänkt att vi skulle ha en temavecka med koppling till närproducerad mat, men då det av olika skäl var svårt att organisera detta valde vi en annan väg. Våra äldsta barn fick möjlighet att vara kökshjälp vid vars ett tillfälle. Vår kock Liisa tog sig an ett barn i taget som fick hjälpa till med grönsaksfatet som alltid serveras till vår lunch. Hon passade då på att samtala med barnen om var grönsakerna och rotfrukterna kom ifrån. I slutet av vårterminen var det sen äntligen dags att åka på bondgårdsbesök. Dagen organiserades som en familjedag där alla barn och deras föräldrar bjöds in för att delta. Vi tog oss med buss till Björketorps gård i Johanneshus där vi fick träffa en ekologisk mjölkbonde. Barnen fick tillfälle att gå runt och besöka kor, kalvar och hästar för att sen provsmaka god ekologisk mjölk och ost. Dagen blev mycket lyckad och uppskattat av såväl barn som vuxna.
 Mål 2: Skogen i vår närmiljö Aktiviteter som har genomförts för att uppnå målet:
Under hela året har vi, i olika grupper, regelbundet gått till skogen i vår närmiljö. Vi har som alltid följt naturens växlande skepnad under året och plockat med oss av naturens skatter för att skapa med vår fantasi hemma på förskolan. Under vårterminen och sommaren 2011 kunde vi följa hur en ny förskola tog plats där vi tidigare besökt och följt en stor ek under årstidsväxlingarna. Vi har också "städat" naturen och plockat med oss skräp för vidare sortering i vår miljöstation.
 Mål 3: Vi undersöker vart våra sopor tar vägen Aktiviteter som har genomförts för att uppnå målet:
För barnen på Skärfva förskola är sopsortering en naturlig del av vardagen. På avdelningen finns "lådan" som fylls med skräp efter pyssel och annat skapande. När lådan är full är det dags att tömma den och det gör vi tillsammans på vår miljöstation i direkt anslutning till förskolan. Skräpplockare försöker vi att vara året om och förutom på vårens skräpplockardag är barnen noga med att påpeka när det hittar skräp i naturen och ser också till att det hamnar där det ska. Även matrester återvinns hos oss då vi sedan många år komposterar matavfall tillsammans med barnen. Som en del av vårt mål med att undersöka vart våra sopor tar vägen hade vi hoppats kunna besöka kommunens stora återvinningscentral i Bubbetorp, men tyvärr så hade man svårt att ta emot en barngrupp pga av ombyggnation. Vi hoppas kunna göra detta under hösten 2012. Vad vi ändå gjort är att vi pratat med barnen om var soporna tar vägen. Det har varit ganska enkelt och naturligt eftersom sopbilen kommer till oss minst en gång i veckan och väcker ett outtröttligt intresse hos barnen.
Mål 4: Inventering av de närproducerade ekologiska livsmedel vi använder i vårt kök, samt att utöka sortimentet Aktiviteter som har genomförts för att uppnå målet:
Idag har vi följande närproducerade ekologiska livsmedel: potatis, morötter, palsternackor,lök, rödbetor och äpplen vid säsong. Dessa produkter odlas i vår direkta närmiljö, ca 2 mil från förskolan, och levereras till oss via en lokal grossist. Vi har även bytt leverantör av mejeriprodukter och vår leverantör är idag skånemejeriet som hämtar sina råvaror från sydsvenska och danska bönder. För att göra barnen medvetna om att vår mat lagas av råvaror som kan komma från hela världen organiserade vi en temadag som delvis tog upp detta. Dagen utformades som en utedag och barnen fick bla se, smaka, känna och lukta på råvaror från olika delar av världen. Som avslutning åt vi en god ekologisk måltid ute.
Mål 5: Odling av egna grönsaker och rotfrukter. Aktiviteter som har genomförts för att uppnå målet:
För att på ett tydligt och konkret sätt visa vad närproducerat innebär har vi tillsammans med barnen odlat och skött om fyra sålådor. Vi har skördat årets odlingar och tillsammans med barnen tillagat en måltid. Vid fixardagen på våren 2011, gjorde vi tillsammans med barn och föräldrar iordning odlingslådorna. Vi lade markduk i botten och fyllde upp med ny jord, bl.a. från vår egen kompost. Efter någon vecka var det dags att så fröer och sätta potatis. Vi hade förberett potatisen genom groddning och en solig vårdag hade båda avdelningarna en gemensam förmiddag då vi ägnade oss åt odling. Under våren och sommaren tog vi tillsammans ansvar för att sköta våra odlingar med ogräsrensnig, vattning och Sida 6/8 Rapporten inskickad för granskning 2012-06-12 kupning av potatisen. Sommaren 2011 var ett bra år för växtligheten och vi behövde inte vattna speciellt ofta. Så en dag i september var det äntligen dags att ta upp potatisen. Även här hade vi en gemensam förmiddag då vi tillsammans med lite annan trädgårdsskötsel grävde upp potatisen. När potatisen var upptagen fick den vila i kocken Liisas kyl tills det äntligen blev tid att tillreda en festmåltid. Tillsammans med barnen skalade och rev vi potatisen för att sedan banda till en härlig raggmunkssmet. När smeten var gräddad var det äntligen dags att få äta av våra egenodlade goda potatisar.
Övriga insatser för en mer hållbar skola/förskola.
 Vi har sedan många år arbetat efter en grön linje och kan i dag stolt säga att den genomsyrar vår verksamhet på många sätt. Mycket av det vi gör har idag blivit en självklar del av vår verksamhet och vi tänker kanske därför inte alltid på allt det vi faktiskt gör för vår miljö. Många av våra insatser har också sitt ursprung i tidigare års mål för Grön Flagg. Vi har idag krav på att barnen har miljömärkta blöjor hos oss. Vi komposterar matrester tillsammans med barnen och använder jorden till våra odlingar. Vi går till skogen regelbundet (ca 1g/v), syftet är bla hälsonyttan och ge barnen en självklar respekt för naturen. Vi har ett kök där maten lagas från grunden och så gott som samtliga råvaror är krav/ekomärkta. Vår kock serverar också en vegetarisk lunch i veckan. Övriga inköp som rengörings-/pappersprodukter och förbruknings-/ pedagogiskt materilal ska om möligt vara krav-/ekomärkt. Detta är några av de många saker vi gör som inte är av tillfällig karaktär utan en bestående del av verksamheten. Genom Grön Flagg utvecklas vi också ständigt mot en allt grönare förskola.
Hur har ni synliggjort ert Grön Flagg-arbete på förskolan/skolan, för föräldrar eller allmänheten?
Genom Miljörådet når vi ut till föräldrar med vårt arbete. Det arbete vi gör där dokumenteras så att alla kan ta del av det på förskolan - oftast sitter dokumentationen i hallen, men vi mailar också ut den. Vi har dessutom en hemsida som kommit igång under våren 2012, där hoppas vi kunna marknadsföra vår gröna linje ytterligare. När vi får besök av föräldrar som söker förskola för sina barn informerar vi alltid med glädje om vårt miljöarbete.  Hur  upplever ni att arbetet har gått med Grön Flagg. 
Det blir ju aldrig som man tänkt sig - det vet vi ju - vi som arbetar med barn. Roligt blir det, men ibland får man tänka om och tänka nytt. Det har tagit lite tid av en massa anledningar, men nu skickar vi in och ser fram emot nya gröna mål!
                                 Med vänlig hälsning från barn och personal på Skärfva förskola

OBS! Avdelning Skärvan har bytt mobilnummer till 0733-64 46 08


Vi hälsar alla barn och föräldrar välkomna tillbaka efter ett soligt sommarlov!


 

Nu mjukstartar vi terminen efter en fantastisk sommar. Under augusti och september hälsar vi nya barn och föräldrar välkomna och ser fram emot en fin höst med nya upptåg och äventyr.
  


miljö musik och kultur