Skogen ht-12/vt-13
 Mål
Att erbjuda barnen ytterligare en miljö att vistas i och lära känna.
 Syfte
Motorisk träning. Att fritt få undersöka naturen. Att låta barnen få uppleva det   välbefinnande som naturen ger. Inplantera glädje av att vistas i naturen.
 Metod
 Att regelbundet lämna gården och vistas i naturen/skogen.
 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  • utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
  • utveckla sin motorik ,koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
Lpfö 98/121okt -12

Skogen

       Äntligen kom vi iväg till skogen...

  


       


   


 
 


OBS! Avdelning Skärvan har bytt mobilnummer till 0733-64 46 08


Vi hälsar alla barn och föräldrar välkomna tillbaka efter ett soligt sommarlov!


 

Nu mjukstartar vi terminen efter en fantastisk sommar. Under augusti och september hälsar vi nya barn och föräldrar välkomna och ser fram emot en fin höst med nya upptåg och äventyr.
  


miljö musik och kultur