Kontaktpersoner

Sjukanmälan

Vid sjukanmälan ringer du 0455/33 33 33


Rektor

Andreas Liljekvist
Telefon: 0455-33 33 33
Mobil: 0733-21 80 04
E-post: andreas.liljekvist@tantgron.nu

Biträdande rektor

Rose-Marie C Ericsson
Telefon: 0455-655 914
Mobil: 0733-218010
E-post: rose-marie.ericsson@tantgron.nu

 

Leveransadress

Friskolan Musikugglan
Ekorrvägen 2
371 42 KARLSKRONA

 

Postadress

Tant Grön AB
Box 279
371 24 Karlskrona
E-post: porten@tantgron.nu

Telefax:     0455-36 03 99


Klagomålshantering

Enligt 4 kapitlet 8§ skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid skolan. På Musikugglan gäller följande:

• Elever, föräldrar eller vårdnadshavare som är missnöjda och har klagomål mot utbildningen ska i första hand vända sig till rektor.

• Rektor ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning om det förhållande som klagomålet avser, och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Rektor ansvarar för att de som klagat informeras om på vilket sätt konstaterade brister åtgärdats.

• Rektor ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras och att dokumentationen sparas på lämpligt sätt.

• Om de som klagat inte är nöjda med de åtgärder som vidtagits av rektor, eller om rektor anser att frågan bör avgöras av huvudman, förs saken vidare till huvudman för skolan.

• Huvudmannen tar då över rektors ansvar för att klagomålet utreds och åtgärdas på lämpligt sätt, samt att de som klagat informeras om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålet.

Välkommen till Nyhetsspalten!

 

 
Föräldramöten:
år 7 måndagen den 16/9
år 8 och år 9 måndagen den 23/9

PRAO-veckor ht 2013:
v 41+v 42

 


miljö musik och kultur