Jag heter Anna Persson och är skolsköterska på Musikugglan och Porten.

Jag arbetar 80% och finns här varje dag:

Måndag: 7.30-15.00

Tisdag: 7.30-13.30

Onsdag: 7.30-15.00

Torsdag: 7.30-16.00

Fredag: 7.30-12.00

 Ni kan nå mig via telefon 0455-655910 eller 0733- 27 66 60

eller via E-mail: anna.persson@tantgron.nu

 
 

Ni hittar mig i det lilla röda huset bredvid matsalen.

Skolhälsovårdens basprogram

Fsk    Hälsosamtal. Kontroll av längd & vikt, syn och hörsel.

År 2   Kontroll av längd & vikt.

          Erbjudande om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

          för barn födda 2002 och senare.


År 4    Hälsosamtal. Kontroll av längd & vikt, rygg, syn och hörsel.

 

        

År 5    Erbjudande om vaccination av Gardasil, för att förebygga livmoderhalscancer, till flickorna.


 ÅR 6   Kontroll av längd och vikt, syn och rygg.

           Erbjudande om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund för barn födda före 2002.


 

År 8    Hälsosamtal, längd- och viktkontroll, pubertetsutveckling

           samt medicinsk SYV vid behov.

 

           Vid behov kan ytterligare kontroller tillkomma.

 

Tystnadsplikt

 

Skolsköterskan och skolläkaren arbetar under tystnadsplikt.

 

Till oss kan du vända dig för råd i alla frågor som rör barnets hälsa.

 

Skolläkaren

 

Vår skolläkare heter Mattias Gladh och finns här en gång/månad med tidsbeställd mottagning.
Vänligen hör av Er till mig om Ni vill ha kontakt med skolläkaren.

Samarbete

 

Skolsköterskan samarbetar med övrig skolpersonal i sådana frågor som

rör barnens hälsa. Samarbete sker även med elevvårdspersonal, vårdcentral

och sjukvården då det finns behov av detta.

 

Sjukvård

 

Skolhälsovården har inte resurser att ta hand om alla sjukdomsproblem bland skolbarnen.

För rådgivning kontakta gärna skolsköterskan.

 

Vi vill också att du alltid kontaktar skolhälsovården om ditt barn har eller får

sjukdomsbesvär som har betydelse för skolsituationen, t.ex. allergi.

Behöver eleven någon form av specialkost är det till skolhälsovården du vänder dig.

 

Skolhälsovården hjälper också till att lösa problem som kan påverka barnets

situation i skolan, t.ex. oklar trötthet, magont eller misstanke om mobbing m.m.

 

Vid långvarig eller ofta återkommande sjukdom bör skolhälsovården kontaktas.

 VÄLKOMNA !

 

 

 


Välkommen till Nyhetsspalten!

 

 
Föräldramöten:
år 7 måndagen den 16/9
år 8 och år 9 måndagen den 23/9

PRAO-veckor ht 2013:
v 41+v 42

 


miljö musik och kultur