Miljörådet

Miljörådet på Musikugglan/TantGrön träffas ett par gånger per termin och består av personal, elever och föräldrar. En förälder och ett barn representerar varje klass och minst en personal från varje arbetslag. "Grön flagg" delas ut av stiftelsen Håll Sverige Rent och är ett projekt för miljöcertifierad förskola, grundskola och gymnasium. Den gröna flaggan är det synbara beviset på att man i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete och verkar för en hållbar utveckling. Miljörådet bestämmer fem konkreta delmål inom ett aktuellt tema.

Teman att välja på är:
* Kretslopp
* Vatten
* Livsstil och hälsa
* Skog
* Energi


 

 Välkommen till Nyhetsspalten!

 

 
Föräldramöten:
år 7 måndagen den 16/9
år 8 och år 9 måndagen den 23/9

PRAO-veckor ht 2013:
v 41+v 42

 


miljö musik och kultur