Förskolan är Grön flagg certifierad och ett ständigt miljöarbete pågår. Vi utgår från olika teman så som närmiljö, klimat och energi, kretslopp, livsstil och hälsa, konsumtion och vattenresurser. Genom de här målen kan vi öka förståelsen för hur samspelet mellan oss och miljön fungerar. Nya och gamla mål ska löpa parallellt som en självklar del av verksamheten. På så sätt fördjupas vårt arbete för en hållbarare förskola.

. 

NYHETER 
.
miljö musik och kultur