Snigeln

Vi pedagoger som är här:

Eva Lundin arbetar 87,5%  som förskollärare och bitr förskolechef

Ann-Sofi Sandberg arbetar 90% som barnskötare

Petra Lindblad arbetar 100% som barnskötare

Emma Melvinsson arbetar 90% som barnskötare

Helen Roth arbetar 40% som barnskötare 

 

Vår barngrupp består av 25 härliga barn i åldrarna 3-5 år

 

I vårt arbetssätt följer vi barnens intressen  och försöker utmana dem i deras lek. Vi delar upp oss så mycket som möjligt i mindre grupper för att det ska bli lugnare och för att alla barn ska komma till tals. En grupp barn kan vara inne några andra ute...

Periodvis arbetar vi med något projekt i smågrupper.

Vi går till skogen i olika grupper. Där pratar vi om djur och natur och barnen får verkligen en chans att träna sin motorik.

Vi lägger stor vikt vid hur vår innemiljö ser ut. Den ska vara spännande, vacker, utmanande och skapa tillfällen för möten mellan barnen. Därför gör vi ofta om våra "innerum".

. 

NYHETER 
.
miljö musik och kultur